ประชาชนพากันตื่นตระหนก หลังเจอรถถังวิ่งเต็มบนถนน

ประชาชนพากันตื่นตระหนก หลังเจอรถถังวิ่งเต็มบนถนน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ลงที่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประจบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา เรื่องการขออนุญาตเคลื่อนย้ายรถยนต์หุ้มเกราะ ชนิดลำเลียงพล แบบ REVA รุ่น REVA III S

โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดดำเนินการตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 5 ข้อ 5 ให้ประชาชนงด หรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้การเดินทางต้องใช้เวลามากกว่าปกติ และไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง โดยให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่ตั้งจุดตรวจคัดกรองพิจารณาถึงข้อเท็จจริง และความเหมาะสม ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ขออนุญาตเคลื่อนย้ายรถยนต์หุ้มกราะกันกระสุนล้อยาง ชนิดลำเลียงพล แบบ REVA รุ่น REVA III S จำนวน 20 คัน จากกองกำกับการ 1 กองบังคับการการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปยังปลายทางที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

กระทรวงมหาดไทยได้ทำการพิจารณาแล้ว การเคลื่อนย้ายรถยนต์หุ้มเกราะ มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา

ดังนั้น เพื่อให้การเคลื่อนย้ายรถยนต์หุ้มเกราะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่เส้นทางผ่านพิจารณาอำนวยความสะดวกในการเดินทางดังกล่าว ตามความเหมาะสม จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนทราบด้วยแล้ว

เรียบเรียง siamtoday

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ