เตรียมออกจำหน่าย ธนบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราไม่ทิ้งกัน

เตรียมออกจำหน่าย ธนบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราไม่ทิ้งกัน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้เตรียมจำหน่ายพันธบัตรออกมาใหม่ ชื่อ ออมทรัพย์รุ่นพิเศษรุ่น เราไม่ทิ้งกัน ในปีงบประมาณ 2563 แบบไร้ใบตราสาร เพื่อระดมทุนผลกระทบ และแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือ รวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม จากสถานการณ์ของco vid19 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาล ภายใต้ พรก กู้วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษนี้ เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินของรัฐบาลที่จะสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยของประชาชนรายย่อย และเป็นการช่วยเหลือให้กลุ่มประชาชนที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ตลาดการเงินมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจ

โดยทางกระทรวงการคลังจะเริ่มจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราไม่ทิ้งกัน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ในวงเงินไม่เกิน 50000 ล้านบาท อันตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได รุ่นอายุ 5 ปี เฉลี่ย 2.40 เปอร์เซ็นต์ และรุ่นอายุ 10 ปี เฉลี่ย 3 เปอร์เซ็นต์ ต่อไป

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กล่าวว่า พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราไม่ทิ้งกัน จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง

สัปดาห์ที่ 1 จำหน่ายให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

สัปดาห์ที่ 2 จำหน่ายให้ประชาชนรายย่อยซื้อได้ก่อน แบบจำกัดวงเงิน 2 ล้านบาท ต่อคน ต่อธนาคาร

สัปดาห์ที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลที่ไม่แสวงผลกำไรเข้าซื้อแบบไม่จำกัดวงเงิน โดยซื้อผ่าน BOND DIERCT Application และช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

ซึ่งระยะเวลาในการจำหน่ายธนบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราไม่ทิ้งกัน จะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2563

ช่องทางการจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราไม่ทิ้งกัน

BOND DIRECT Application ชำระเงินผ่าน Mobile Application และ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

ATM Counter Internet Banking Mobile Application ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

ทั้งนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้แจ้งให้ธนาคารตัวแทนจำหน่ายปรับวิธีการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ของco vid19 ของรัฐบาล เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถทำธุรกรรมได้อย่างปลอดภัย

เรียบเรียง siamtoday

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ