การบินไทย แจงปม ประกาศขายเครื่องบิน 34 ลำ

การบินไทย แจงปม ประกาศขายเครื่องบิน 34 ลำ

จากกรณีที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าขณะนี้บริษัทประกาศขายเครื่องบินใช้แล้ว หรือเครื่องบินมือสอง จำนวนทั้งสิ้น 34 ลำ บนเว็บไซต์ โดยไม่มีการประกันหลังการขาย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกระบวนการเสนอราคา ผ่านทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 13 พ.ย.63 นั้น ทำให้หลายคนเกิดความสนใจ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ล่าสุดวันที่ 6 พ.ย. การบินไทย ขอชี้แจงว่า การประกาศขายเครื่องบินดังกล่าว เป็นขั้นตอนการสำรวจตลาดเพื่อหาผู้สนใจซื้อเครื่องบินมือสอง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการขายทรัพย์ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งขั้นตอนการขายนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคต และจะเป็นไปตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยอยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตจากศาลล้มละลายกลาง

ส่วนเครื่องบินที่ได้ประกาศขายสอดคล้องกับแผนธุรกิจ และแนวทางการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ซึ่งจะต้องปรับลดฝูงบินให้เหมาะสมกับแผนการบิน และการบริหารต้นทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งการบินไทยจะชี้แจงให้ทุกท่านทราบ เมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ การบินไทยแจง ปมขายเครื่องบิน 34 ลำ ยันเกิดขึ้นในอนาคต ใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

เรียบเรียง siamtoday

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ