คุณตาคุณยาย สวมชุดนักเรียนนั่งรถโรงเรียนมารับ วัคซีน

คุณตาคุณยาย สวมชุดนักเรียนนั่งรถโรงเรียนมารับ วัคซีน

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่หน่วยบริการ วั ค ซี น CV-19 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ทีมแพทย์ พยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางการแทพย์ และคณะกรรมการควบคุม โ ร ค ติดต่อ อ.เขาสวนกวาง ร่วมอำนรวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขต ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง รวมกว่า 50 คน

ที่มีกำหนดการฉีด วั ค ซี น ในกลุ่มเป้าหมาย 608 ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ ป่ ว ย 7 กลุ่ม โ ร ค และกลุ่มหญิงตั้ง ค ร ร ภ์ ที่มีอายุ ค ร ร ภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

โดยในวันนี้เป็นกำหนดการฉีด วั ค ซี น ให้เขต ต.นางิ้ว ซึ่งสร้างรอยยิ้มให้กับเจ้าหน้าที่อย่างมาก เนื่องจากผู้สูงอายุทุกคน ที่วันนี้มีกำหนดการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุประจำตำบล พร้อมใจกันใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ทั้งชายและหญิงมาแบบเต็มยศ นั่งรถโรงเรียนที่ อบต.นางิ้ว

ได้นำมาส่งถึงโรงพยาบาลเขาสวนกวาง อย่างเป็นระเบียบ ทำให้บรรยากาศของการฉีด วั ค ซี น วันนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่น และความร่วมมือของทุกฝ่ายอย่างพร้อมเพรียง

นางชลพรรษ รักชาติ นายอำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า บรรยากาศการฉีด วั ค ซี น ในวันนี้สดใส หลังจากที่ อบต.นางิ้วได้ขอความร่วมมือผู้สูงอายุในเขตตำบล มาเข้ารับการฉีด วั ค ซี น ตามที่รัฐบาลจัดสรรคือ เข็มที่ 1 ซิโนแวค เข็มที่ 2 แอสตราเซเนกา ทำให้ในวันนี้กลุ่มผู้สูงอายุ 50 คน ในเขต ต.นางิ้ว ที่ทั้งหมดเป็นนักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.นางิ้ว

ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ คณะทำงานจึงได้นำนักเรียนทุกคน ที่เป็นคุณลุง คุณป้า คุณตา คุณยาย มาเข้ารับการฉีด วั ค ซี น กันครบทุกคน หลังจากกลุ่มผู้สูงอายุ 50 คน พร้อมด้วยกลุ่มผู้มี โ ร ค ประจำตัว 7 กลุ่ม โ ร คจำนวน 10 กว่าคนของ ต.นางิ้ว รับ วั ค ซี น เรียบร้อย เจ้าหน้าที่ได้ให้นั่งสังเกตอาการ 30 นาที พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีผลข้างเคียง จะมีเพียงบางท่านที่มีอาการปวดต้นแขนเท่านั้น

อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุและผู้มี โ ร ค ประจำตัว 7 กลุ่ม โ ร ค ภาพรวมของอำเภอขณะนี้ได้รับ วั ค ซี น แล้วกว่าร้อยละ 18 ซึ่งทางอำเภอจะเร่งให้เข้ามารับ วั ค ซี น ตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้คือให้ได้ร้อยละ 70 ของพื้นที่ อ.เขาสวนกวาง ในภาพรวม

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtoday

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ