เคาะแล้ว แจกเงิน 29 จังหวัด สูงสุด 10,000 เตรียมเลขบัญชีรอไว้เลย

เคาะแล้ว แจกเงิน 29 จังหวัด สูงสุด 10,000 เตรียมเลขบัญชีรอไว้เลย

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวไ้รับรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้ความเห็นชอบในการช่วยเหลือเยียวยา กลุ่มแรงงาน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งปัจจุบันมี 29 จังหวัด เพิ่มเงินช่วยเหลือจาก 30,000 ล้านบาท เป็น 60,000 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

ใครบ้างที่มีสิทธิรับเงินเยียวยา

ผู้ที่อยู่ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กทม. กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครราชสีมา นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี

อยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยะลา ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สงขลา สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

ทำงานอยู่ในกิจการ 9 หมวด ได้แก่

กิจการก่อสร้าง

กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ

กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ

สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

สาขาขายส่งและการขายปลีก

สาขาการซ่อมยานยนต์

สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ

สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

กลุ่มผู้ประกอบการในระบบถุงเงิน ภายใต้โครงการคนละครึ่งและเราชนะ ที่ผ่านการคัดกรอง และไม่เป็นผู้ถูกตัดสิทธิจากกระทรวงการคลัง 5 กลุ่ม

ประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 50% ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท และรัฐบาลจ่ายเพิ่มเติมให้ลูกจ้างสัญชาติไทย 2,500 บาทต่อคน ทำให้จะได้รับเงินสูงสุด 10,000 บาทต่อคน

หากท่านเป็นผู้ประกันตน ม.33 กิจการเข้าข่ายรับผลกระทบ แต่ไม่ถูกปิด ท่านจะได้รับเงินเยียวยา 2,500 บาท แต่หากกิจการถูกปิด ท่านจะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมอีก 7,500+2,500 = 10,000 บาท

นายจ้างในระบบประกันสังคม ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อหัว สูงสุดไม่เกิน 200 คน ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 จะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท

ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 13 จังหวัดเดิม (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา) จะได้รับเงินเยียวยาเช่นกัน โดยท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2 เดือน คือ กรกฎาคมและสิงหาคม

ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 16 จังหวัดเพิ่มเติม จะได้รับเงินเยียวยาเฉพาะเดือนสิงหาคม เป็นเวลา 1 เดือน

นอกจากนี้ ครม. ยังมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน เร่งเสนอโครงการให้ความช่วยเหลือรถจักรยานยนต์รับจ้าง แท็กซี่ รถยนต์รับจ้าง ที่มีอายุเกิน 65 ปี และไม่สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ และจะนำให้ ครม. พิจารณาต่อไป

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtoday

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ