ชัดเจนแล้ว เยียวยาทั้งประเทศ หรือแค่ 10 จังหวัด หลังคนเข้าใจผิด

ชัดเจนแล้ว เยียวยาทั้งประเทศ หรือแค่ 10 จังหวัด หลังคนเข้าใจผิด

หลังจากที่ประกันสังคม ได้อนุมัติเงินเยียวยา ม.33 ให้กับคนที่เข้าข่าย 9 กิจการในพื้นที่ 10 จังหวัด ก็ทำให้พบว่ามีคนได้รับเงินเยียวยาเป็นจำนวนมาก ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบว่า ท่านได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะมีโอกาสได้รับเงินเยียวยาครบ 10,000 บาท นั้น ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคน ซึ่งวันนี้ เราจะมาเผยเกณฑ์ว่า ใครได้เงินเท่าไรกันแน่

เงินเยียวยานั้น จะมีด้วยกันอยู่ 2 ส่วนคือ 2,500 บาท ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ 7,500 บาท เป็นเงินชดเชยรายได้ไม่เกิน 50% จากประกันสังคม ซึ่งในส่วนเงิน 2,500 บาทนั้น จะได้ทุกคน แต่ในส่วนเงิน 7,500 บาทนั้น บางคนจะไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้ถูกสั่งปิดกิจการ และยังคงทำงานอยู่

ใครบ้างที่ได้รับเงินเยียวยาเพียง 2,500 บาท

ท่านต้องเป็นลูกจ้างที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

ท่านต้องทำงานอยู่ใน 10 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา)

ท่านต้องทำงานอยู่ใน 9 หมวดกิจการ (กิจการก่อสร้าง,กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร, กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ, กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ, สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า, สาขาขายส่งและการขายปลีก, สาขาการซ่อมยานยนต์, สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ, สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

กิจการของท่านอยู่ใน 9 หมวดดังกล่าว แต่ยังทำงานได้ ยังไปทำงานได้ กิจการไม่โดนสั่งปิด

ใครบ้างที่ได้รับเงินเยียวยาเพียง 10,000 บาท

ท่านต้องเป็นลูกจ้างที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

ท่านต้องทำงานอยู่ใน 10 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา)

ท่านต้องทำงานอยู่ใน 9 หมวดกิจการ (กิจการก่อสร้าง,กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร, กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ, กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ, สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า, สาขาขายส่งและการขายปลีก, สาขาการซ่อมยานยนต์, สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ, สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

กิจการของท่านอยู่ใน 9 หมวดดังกล่าว ซึ่งจะได้รับเมื่อเกิดการว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น กิจการที่รัฐสั่งปิด ไปทำงานไม่ได้ ไม่ได้เงินจากนายจ้าง เงินจำนวนนี้จะได้จากประกันสังคมโดยตรง ท่านจะได้เงิน 50% ของฐานเงินเดือน แต่ไม่เกิน 7,500 บาท

ท่านต้องส่งประกันสังคมอย่างน้อย 6 เดือน ภายใน 15 เดือนย้อนหลังไป

วิธีการรับเงิน-ลงทะเบียนอย่างไร

ทางรัฐบาลจะโอนให้ท่านผ่านการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน ถ้าผูกกับเบอร์โทรศัพท์ จะไม่ได้ โดยไม่ต้องผ่านการลงทะเบียน

โอนเงินวันไหน

คาดว่าจะโอนเงินในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtoday

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ