เคาะแล้ว วันเงินเข้า ม.33 ม.39 ม.40 เตรียมเลขบัญชีรอไว้เลย

เคาะแล้ว วันเงินเข้า ม.33 ม.39 ม.40 เตรียมเลขบัญชีรอไว้เลย

ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติกรอบวงเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 13 จังหวัด มีผลใน 9 กิจการอาชีพ

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สัญชาติไทย

ลูกจ้างที่อยู่ในประกันสังคม ม.33 ในกิจการ 9 หมวด รัฐจะจ่ายเงินเยียวยาให้ 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) และจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน รวมแล้วได้สูงสุด 10,000 บาท

นายจ้าง จะได้รับการช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคน

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทย

ผู้ที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับช่วยเหลือ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา 33, 39 และ 40 สัญชาติไทย

ผู้ที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ ให้เตรียมหลักฐานไปลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือน กรกฎาคม 2564 เพื่อจะได้รับการช่วยเหลือ 5,000 บาท

ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้าง แต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.40 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท

ผู้ประกอบการในระบบ ถุงเงิน 5 หมวด ภายใต้โครงการ คนละครึ่ง และโครงการ เราชนะ ที่ มีลูกจ้าง ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

ผู้ประกอบการในระบบ ถุงเงิน 5 หมวด ภายใต้โครงการ คนละครึ่ง และโครงการ เราชนะ ที่ ไม่มีลูกจ้าง ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

ผู้ประกันตน ม.33 จะได้รับเงินเยียวยาเมื่อไหร่ โอนเงินทางไหน

วันที่ 6 สิงหาคม 2564

โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ เลขประจำตัวประชาชน

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 กลุ่มฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระ

สมัครประกันสังคม ม.40 ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtoday

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ