เช็กเงื่อนไข กรุงไทยให้พักหนี้

เช็กเงื่อนไข กรุงไทยให้พักหนี้

เรียกได้ว่าจากสถานการณ์ cv 19 ทำให้ประชาชนต้องประสบปัญหาในเรื่องเงินทุน และปัญหาทางด้านการเงิน ธนาคารกรุงไทย จึงขานรับแนวทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาตรการ พักชำระหนี้ เงินต้น และดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 2 เดือน

เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อลดภาระทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ SME และรายย่อย

ทั้งที่เป็นนายจ้าง และลูกจ้างในสถานประกอบการ ในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณา เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SME และรายย่อย ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการภาครัฐ สามารถแจ้งเข้าร่วมมาตรการ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ไปจนถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ หน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของท่าน

อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทย ยังมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนอื่นๆ อีก 7 มาตรการด้วยกัน อาทิ

1.ลูกค้าบุคคล เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ยบางส่วน สูงสุด 12 เดือน

2.ลูกค้าธุรกิจ เช่น มาตรการ สินเชื่อฟื้นฟู สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ ดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรก ไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์/ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์/ต่อปี) สามารถผ่อนชำระสูงสุด ได้ไม่เกิน 10 ปี ได้รับยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก รวมทั้งได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นานสูงสุด 10 ปี

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดสนใจ สามารถตรวจสอบดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา

เรียบเรียง ทีมงาน siamtoday

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ