รัฐโอนเงินทางนี้เท่านั้น

รัฐโอนเงินทางนี้เท่านั้น

กรณี ครม. อนุมัติเงินเยียวยาช่วยเหลือลูกจ้างและผู้ประกอบการ ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39, 40 และอาชีพอิสระ ในพื้นที่ 10 จังหวัด

ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ครอบคลุม 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบ

ผู้ประกันตนมาตรา 33

ประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 50% ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท และรัฐบาลจ่ายเพิ่มเติมให้ลูกจ้างสัญชาติไทย 2,500 บาทต่อคน ทำให้จะได้รับเงินสูงสุด 10,000 บาทต่อคน

รัฐบาลจ่ายให้นายจ้างในระบบประกันสังคม ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อหัว สูงสุดไม่เกิน 200 คน โดยนายจ้างจะเป็นผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาด้วยการนำส่งข้อมูลเงินสมทบของลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนให้เรียบร้อย

ล่าสุด วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานประกันสังคม ได้ออกประกาศเน้นย้ำนายจ้างบุคคลธรรมดา และผู้ประกันตน มาตรา 33, 39 และ 40 ที่ได้รับการเยียวยา จะได้รับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชี

ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนท่านใดยังไม่เคยมีบัญชีที่พร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

สิ่งที่ต้องใช้ลงทะเบียนพร้อมเพย์

สมุดบัญชีเงินฝาก หรือเลขที่บัญชีเงินฝาก แต่ต้องเป็นชื่อเราเท่านั้น

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

วิธีสมัครพร้อมเพย์

นำเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไปผูกกับบัญชีเงินฝากธนาคารใดก็ได้ โดยแต่ละธนาคารจะมีวิธีการแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะสามารถลงทะเบียนได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ตู้ ATM

แอปพลิเคชัน Mobile Banking

ธนาคารทุกสาขา

เว็บไซต์ธนาคาร

สำหรับท่านที่อยู่ในประกันสังคม มาตรา 33 สามารถตรวจสอบว่าท่านได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ ตามขั้นตอนดังนี้

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ