ประยุทธ์ ถกเพิ่ม เราชนะ ม33 เรารักกัน

ประยุทธ์ ถกเพิ่ม เราชนะ ม33 เรารักกัน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง และสภาพัฒน์ ในฐานะกรรมการ ศบศ. เปิดเผยว่า หลังจากนายกรัฐมนตรีประกาศล็อกดาวน์รอบใหม่ภายใต้หลักการ หยุดการเดินทางและมีมาตรการเยียวยาควบคู่

ขณะนี้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งหมด ได้มีการหารือเรื่องมาตรการมาเยียวยาประชาชนเพิ่มเติม เพื่อรองรับการประกาศล็อกดาวน์แล้ว

คาดว่ามาตรการที่ออกมาจะเป็นรูปแบบเดิม แต่เป็นการพัฒนานโยบาย เช่น การเพิ่มเงินในโครงการเราชนะ ม33 เรารักกัน และอาจจะมีโครงการใหม่ออกมาเพิ่มเติมด้วย แหล่งข่าวกล่าว

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ให้นโยบายการออกมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการระบาดของ cv 19 ระลอก 4

โดยสั่งการให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและรวดเร็วที่สุด

สำหรับมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ cv 19 ระลอกสี่ที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่มี นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒน์ เป็นประธานไปแล้ว ได้แก่

โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กทม. และปริมณฑล) นายจ้างรายละ 3000 บาทต่อหัวลูกจ้าง ไม่เกิน 200 คน จำนวน 41,940 ราย ลูกจ้างคนละ 2,000 บาท จำนวน 663,916 รายวงเงิน 2,519 ล้านบาท

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.ยังได้รับทราบกรอบวงเงินกู้คงเหลือ ภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท คงเหลือ 7,197.1745 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 1 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ cv ไม่มีกรอบวงเงินคงเหลือ

แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ กรอบวงเงินคงเหลือ 2,710.1767 ล้านบาท

แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ cv กรอบวงเงินคงเหลือ 4,486.9978 ล้านบาท

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้เรียกประชุมทีมเศรษฐกิจผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในวันพรุ่งนี้ (12 ก.ค. 64) เวลา 15.30 น. เพื่อหาออกมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจเพื่อสู่คณะกรรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้และ ครม.ต่อไป

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtoday

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ