เทศบาลแสนสุข เผยวิธีลงทะเบียนรับ 1000

เทศบาลแสนสุข เผยวิธีลงทะเบียนรับ 1000

สถานการณ์ของ CO VID ในตอนนี้ ที่พบผู้ติดทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละพื้นที่เร่งหามาตรการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ อาจเป็นการแจกถุงยังชีพเพื่อพี่น้องประชาชน โดยทางเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ได้ออกประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID โดยกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID ครอบครัวละ 1 พันบาท

ประกาศจาก เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

โดยทางเพจเฟชบุ๊ก เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ได้ระบุว่า ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจาก CO VID

เทศบาลเมืองแสนสุขได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ 2560 กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก CO VIDครอบครัวละ 1000 บาท ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตรงตามประกาศ และได้รับ 1 สิทธิ ต่อ 1 ครอบครัว เท่านั้น

ประกาศดังกล่าว

สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ในระหว่างวันที่ 17 ถึง 20 เมษายน 2563 ได้ดังนี้

1 กรอกข้อมูลโดยตรงได้ที่ คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข

2 ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน โดยสแกน QR Code ท้ายเอกสาร และกรอกข้อมูลแบบขอรับความช่วยเหลือฯ

3 ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน

แบบฟอร์มที่ให้กรอก

เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ทางเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน เฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเท่านั้น 1 สิทธิ ต่อ 1 ครอบครัว

ขอบคุณ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

เรียบเรียง siamtoday

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ