ตรวจสอบสิทธิเราชนะ กลุ่มพิเศษ รับ 7000 เผยวันโอนเงิน

ตรวจสอบสิทธิเราชนะ กลุ่มพิเศษ รับ 7000 เผยวันโอนเงิน

เราชนะ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ลงทะเบียนในช่วงวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64

กระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงโครงการเราชนะ สำหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักได้ และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ โดยคนกลุ่มนี้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันนี้ (28 เม.ย. 64) โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับการโอนสิทธิจำนวน 7,000 บาท เข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดในวันที่ 30 เม.ย. นี้ และสามารถใช้จ่ายสิทธิได้ไปจนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 64 ตามมติ ครม. ที่เห็นชอบเมื่อวันที่ 20 เม.ย. ที่ผ่านมา ที่ให้ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิออกไป

วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ เราชนะ บนเว็บไซต์เราชนะ มีดังนี้

เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

เลือก ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ชื่อ-นามสกุล

วันเดือนปีเกิดตามเลขหน้าบัตรประชาชน

กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะ

ระบบแสดงผลว่า ผ่านคุณสมบัติหรือไม่

เรียบเรียง ทีมงาน siamtoday

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ