ในหลวง เจ้าคุณพระ ทรงสนทนาธรรม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ในหลวง เจ้าคุณพระ ทรงสนทนาธรรม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. แฟนเพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน โพสต์ข้อความระบุว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปนมัสการสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และ พระเทพพัชรญาณมุนี (ฌอน ไมเคิล ชิเวอร์ตัน) ณ สำนักสหปฏิบัติ เขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการส่วนพระองค์

ในหลวง-เจ้าคุณพระ ทรงสนทนาธรรม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ในหลวง-เจ้าคุณพระ ทรงสนทนาธรรม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ในหลวง-เจ้าคุณพระ ทรงสนทนาธรรม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

โดย สำนักสหปฏิบัติ ใช้ชื่อเดิมว่า เทพากรรมฐาน แต่เมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ เมื่อท่านอาจารย์ธวัชเริ่มมีความเข้าใจในพุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งขึ้น จึงได้พิจารณาเห็นควรเปลี่ยนชื่อสำนักใหม่ เป็นสำนัก สหเทพากรรมฐาน และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น สหเทพากรรมฐานสมาธิภาวนา ตามลำดับ และในที่สุด เมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2535 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนัก สหปฏิบัติฯ จนถึงทุกวันนี้

ในหลวง-เจ้าคุณพระ ทรงสนทนาธรรม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ในหลวง-เจ้าคุณพระ ทรงสนทนาธรรม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

โดยมีที่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 70 ถนนกรุงเทพ-นนท์ ซ.5 อ.เมือง จ.นนทบุรี จากนั้นท่านอาจาร์ยธวัช คุณบุบผา คณิตกุล และ คุณวนิดา อิศรางกูรฯ ได้ปรารภกันว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองนักปราชญ์ และเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศ และทางพระพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งมายาวนาน น่าที่จะทำให้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2537 ท่านอาจารย์ธวัช ได้มาพบที่ดินที่ตรงกับเจตนารมณ์ จึงได้สร้างสถานปฏิบัติธรรมของสหปฏิบัติฯ ขึ้น ณ ที่แห่งนี้

ในหลวง-เจ้าคุณพระ ทรงสนทนาธรรม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ในหลวง-เจ้าคุณพระ ทรงสนทนาธรรม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ทั้งนี้ ได้มีราษฎรมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ และได้ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ผู้มาเข้าเฝ้าฯ พระมหากรุณาธิคุณ ในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ อย่างหาที่สุดมิได้

ขอบคุณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

เรียบเรียง siamtoday

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ