โฉมป้ายทะเบียนใส่ชื่อตัวเองได้ ต้องไม่ขัดศีลธรรม

โฉมป้ายทะเบียนใส่ชื่อตัวเองได้ ต้องไม่ขัดศีลธรรม

วันที่ 2 ก.พ. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่...) พ.ศ...(กำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยป้ายดังกล่าวจะนำออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อนำเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) สำหรับหลักการของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนให้มีตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์ หรือตัวเลขได้

ด้านนางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า หลังจากนี้ร่างกฎกระทรวงฯจะส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตรวจร่างกฎกระทรวงหากผ่านการพิจารณาจะส่งกลับมาที่กระทรวงคมนาคม เพื่อให้ รมว.คมนาคม ลงนาม และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ขณะเดียวกัน ขบ. จะเร่งพิจารณารายละเอียด หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ วิธีการ ขั้นตอนดำเนินการ ทั้งรูปแบบป้ายทะเบียนพิเศษ การกำหนดตัวอักษร ตัวเลข เช่น กำหนดเป็นชื่อได้ รวมทั้งการกำหนดราคาประมูล ซึ่งจะต้องไม่ส่งผลกระทบกับราคาเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวยเดิมที่ ขบ. เคยดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดการลดมูลค่าของป้ายทะเบียนเลขสวยลง รวมทั้งกำหนดรูปแบบในการเปิดประมูลที่เหมาะสม ขณะที่สีแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษต้องเหมือนกับแผ่นป้านทะเบียนรถเลขสวยที่เป็นแผ่นป้ายกราฟิก เพราะเรื่องนี้ดำเนินการอยู่ภายใต้กฎกระทรวงประมูลทะเบียนรถเลขสวย

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมแจ้งว่า ป้ายทะเบียนพิเศษนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่อชอบป้ายทะเบียนรถสามารถมีป้ายทะเบียนเป็นชื่อของตัวเองได้ เช่น ตุ๊กตา7 กรุงเทพมหานคร และ พรพรรณ5 กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กระทรวงคมนาคม โดย ขบ. จะพิจารณารายละเอียดที่จะดำเนินการให้รอบคอบรัดกุมมากที่สุด เช่น ชื่อที่นำมาใส่ป้ายจะต้องไม่ให้เกิดปัญหา และไม่ขัดกับศีลธรรม

ตัวอย่าง

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ