ขนส่งประกาศชัดเจน

ขนส่งประกาศชัดเจน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการแชร์ข้อความว่าผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ตลอดชีพ ต้องโดนยึดใบขับขี่ และให้เข้ามาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่ หรือทดสอบขับรถใหม่นั้น ขบ. ขอชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวเป็นการนำข่าวปลอมเก่าที่มีการแชร์เมื่อเดือน ส.ค.63 มาแชร์ซ้ำ ซึ่งได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบมาอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หยุดเผยแพร่ส่งต่อข้อความดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเป็นวงกว้างต่อไป โดยยืนยันว่าไม่มีการยึดคืนใบขับขี่ตลอดชีพ และไม่มีการเรียกผู้มีใบขับขี่ตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่ หรือทดสอบขับรถใหม่ตามข้อมูลที่มีการแชร์กัน

รวมถึงไม่มีนโยบายยกเลิกหรือบังคับให้เปลี่ยนใบขับขี่ตลอดชีพแบบกระดาษให้เป็นแบบสมาร์ทการ์ด (Smart card) แต่อย่างใด ปัจจุบันยังคงใช้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามปกติ อย่างไรก็ตามหากผู้ที่มีใบขับขี่ตลอดชีพแบบกระดาษ ต้องการเปลี่ยนให้เป็นแบบสมาร์ทการ์ด ขบ. พร้อมดำเนินการให้โดยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ และเมื่อเปลี่ยนเป็นแบบสมาร์ทการ์ดจะยังคงได้รับใบขับขี่ตลอดชีพเช่นเดิม กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการด้านใบขับขี่ สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/th/

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า ขบ. มุ่งยกระดับมาตรฐานการออกใบขับขี่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ได้รับใบขับขี่มีความพร้อมเพียงพอ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแนวทางยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับขี่ใน 7 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 การกำหนดสภาวะโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการขับรถ มิติที่ 2 การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ซึ่งจะรวมถึงการประเมินสภาวะของร่างกายที่มีผลต่อการขับรถ (Medical Fitness to Drive) ซึ่งทั้งสองมิติดังกล่าว ขบ. ได้หารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับแพทยสภา

มิติที่ 3 การอบรมและทดสอบความรู้ของผู้ขอรับใบขับขี่ (ภาคทฤษฎี) โดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรการอบรม พร้อมทั้งจัดทำระบบอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์แบบ e-Learning มิติที่ 4 การอบรมการขับรถและทดสอบความสามารถในการขับรถของผู้ขอรับใบขับขี่ภาคปฏิบัติ มิติที่ 5 การบริหารจัดการ มิติที่ 6 การปรับปรุงรูปแบบใบขับขี่ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1968 และ มิติที่ 7 การควบคุมพฤติกรรมการขับรถด้วยมาตรการตัดแต้ม เพื่อพัฒนามาตรฐานใบขับขี่ของประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกมิติ ยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศ

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ